ارتباط کاهش بینایی و ناتوانی ذهنی

[ad_1]

ارتباط کاهش بینایی و ناتوانی ذهنی

تهران – ایرنا – مطالعات جدید خرید و فروش آپارتمان
محققان دانشگاه میامی آمریکا نشان می دهد کاهش بینایی در پیری ساختمان سازی
با کاهش توانایی عملکرد ذهنی و شناختی مرتبط است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*